Článek do Letňanských listů červen 2013

04.06.2013 12:29

V Letňanech má již  20 let sídlo Klub ŽAP – ženy s nádorovým onemocněním. Tato nezisková humanitární organizace sdružuje ženy po ablaci prsu. V roce 1993, kdy jsme byly oficielně zaregistrovány MV jsme začínaly štůskem čistého papíru, několika tužkami a darovaným psacím strojem. Nebylo to lehké. Čekala nás léta neustálého přemýšlení, hledání a objevování, vyjednávání a přesvědčování. Naším hlavním cílem bylo a zůstává – podat pomocnou ruku těm, kterým se po vyslovení diagnozy život zhroutil jako domeček z karet. Ukázat jim, že i s touto nemocí se dá žít život kvalitní, bohatý a radostný. Díky sponzorům a mezi ně patří i MÚ v Letňanech, se nám dařilo a daří náš program pro upevnění zdraví udržovat a rozšiřovat. Námi podávané pomocné ruce už nejsou slabé a prázdné.

V našem programu najdou ženy s onkologickým onemocněním kromě pravidelných schůzek a přednášek také specielní cvičení, cvičení a plavání v bazénu,  pořádáme „výšlapy“ do okolí Prahy a výlety do hezkých míst naší republiky. Pravidelně se scházíme na akci „Veselé úterky“ a naše ruce tam nezahálejí. Společně oslavujeme významná jubilea našich členek. Nabízíme nejrůznější informace jak písemnou formou, tak na besedách s lékaři.  K disposici je videotéka a kronika Klubu. Pořádáme pro své členky „Předvánoční posezení“ s programem, občerstvením a bohatou tombolou. Každý rok se uskuteční dva až tři rekondiční   pobyty s ozdravným programem za značně sponzorovanou cenu. Rekondiční pobyt nahrazuje lázeňskou léčbu, která je v současné době pro většinu onkologických pacientek finančně nedostupná.  Intenzivně se věnujeme prevenci nádoru prsu pro veřejnost a dalším a dalším aktivitám. Najdete nás na akcích  např. LPR, MÚ Praha Letňany a dalších.

Abychom stávající trend činnosti mohly udržely i nadále, stále hledáme sponzory a dárce, kteří by nám jakoukoliv částkou přispěli na naše aktivity.. Nejsme schopné odměnit takové dárce mohutnou reklamou, své jméno, případně darovanou částku si mohou přečíst na našich webových stránkách, ve výroční zprávě a v našem pravidelném „ZPRAVODAJI“.

Sponzorům a dárcům, kteří pochopili že dobrovolná práce pro onkologické pacientky je potřebná, důležitá a má smysl, a pravidelně přispívají na konto Klubu ŽAP upřímně děkujeme.

Těm, které článek a činnost našeho sdružení zaujal – děkuji. Děkuji také těm, kteří po přečtení a uvážení sáhnou po složence a přispějí podle svých možností. Náš účet má číslo:5155150006/4000 u LBBW Bank CZ, a.s. Vítězná 1/126 v Praze 5.  Podívejte se – máte-li možnost – na naše webové stránky: www.klubzap.cz

Dana Hybšová, – Fryčovická 462, 199 00 Praha 9