Krásné jubileum Klubu ŽAP - Informační zpravodaj Liga proti rakovině leden 2014

23.01.2014 12:49

Začátkem prosince 2013 oslavil pražský Klub ŽAP krásné jubileum – 20. výročí  svého vzniku.  Tak jako v životě člověka dvacáté narozeniny bývají  velkou oslavou i Žapky  se  sešly v pražském hotelu  CROWNE PLAZA, aby své výročí oslavily.  Hotel musel propojit několik místností, aby se všichni vešli.  V celkovém počtu 172 přítomných nechyběli  pozvaní sponzoři, zástupci města, organizací a  vzácní hosté i přátelé či rodinní příslušníci členek klubu.

Byl připraven  bohatý program, který sledovali všichni s velkým zájmem . Překrásné vystoupení měly děti ze souboru HANNAH z Jesenice, TWO VOISES, 3+1  saxofon kvarteto ZUŠ z Prahy 8 a RNDr. Václav Větvička.  Celý podvečer slovem provázela Eva Křížova a Karel Weinlich. Všichni účinkující  vystoupili bez nároku na jakoukoliv odměnu s radostí a pocitem solidarity.

Nutno říci, že prvé krůčky klubu ŽAP se uskutečnily už o dva roky dříve, kdy několik členek Ligy proti rakovině Praha, majících stejnou onkologickou diagnózu se na popud Zdeny Hegedüsové rozhodlo utvořit zájmový kroužek a už tehdy vznikl název ŽAP – ženy po ablaci prsu. Paní Hegedüsová dost brzy své nemoci podlehla a práce se ujala Dana Hybšová, která prakticky vedla klub téměř plných dvacet let. Začátky byly nesmělé, chyběly zkušenosti, ale obrovská chuť do práce přinášela nové a nové nápady, jejichž smyslem bylo pomáhat dalším nemocným ženám,  podat jim pomocnou ruku k jejich návratu do normálního života.

S přibývajícími roky přibývaly i zkušenosti a tak ze zájmového kroužku na počátku vznikl Klub, který má dnes ke dvěma stům členek a  program je dnes tak bohatý, že není všedního dne, aby nebyla příležitost účastnit se nějaké akce.

Pro členky je pravidelně připravován  Praktický pomocník, kde se najdou veškeré informace. Jen pro představu: pondělí – ergoterapie, poslední úterý v měsíci -  členské schůzky, třetí úterý –  kavárnička v Chabrech, středa – cvičení v tělocvičně, čtvrtek – plavání, soboty jsou vyhrazeny výšlapům. Kromě toho jsou k dispozici vstupenky do divadel a samozřejmě během roku několik rekondičních pobytů, aby se vystřídal co největší počet členek.  Klub dále pořádá příležitostné instruktáže samovyšetřování prsu pro širokou veřejnost a studenty základních a středních škol. Společně se také účastní akcí, které jsou plánovány i pro další kluby: s Aliancí  Dokážeš to taky, Plaveme prsa, pochody s Avonem, s Ligou proti rakovině je to Český den proti rakovině (květinový den), putovní výstava Každý strůjcem svého zdraví a další a další akce. V posledních létech přibyla i setkání se slovenskými přítelkyněmi   z klubu Venuša.

Není to jednoduché zajistit všechnu tuto činnost a tak je rozdělena mezi členky výboru i když tím motorem všech akcí je stále Dana Hybšová – byť už dnes předala žezlo vedení své nástupkyni  paní Martě    Křečkové.

Co mě zaujalo na práci tohoto klubu je spousta nápadů jak získat finanční podporu pro svoji činnost a tak i členkám usnadnit účast na různých akcích. Samozřejmě hledají  se sponzoři, bohužel ubývají, ale členky klubu nezahálejí. Hlavní akcí je Český den proti rakovině a s ním prodej už tradičních žlutých kvítků.  Ale příležitost si našly i šikovné ruce žen. Spousta dobrých nápadů, ručních prací  je součástí pravidelné nabídky na předvánočních trzích a výsledky jsou pozoruhodné. Do společné pokladny přispívají nemalým dílem.

Co však je z mého pohledu nejradostnější je jejich vzájemná úcta a přátelství. Dovedou se společně pobavit, ale nezapomínají i pomáhat tam, kde už třeba vysoký věk anebo zdravotní problémy brání do kolektivu přijít. Umějí si zazpívat, poblahopřát k narozeninám a vážit si každého dne.

K 20. Výročí připravila Dana Hybšová krásnou přehlednou brožuru o začátcích i činnosti klubu. Je tam i motto, které bychom si měli dobře pamatovat:  Nežije zbytečně ten, kdo nezištně pomáhá druhým.

Popřejme současnému Klubu ŽAP ať jej  do dalších let doprovází pevné zdraví, ať mají stále nové a nové nápady pro svou činnost, aby mezi sebou nacházely dost žen, které budou ochotny pomáhat a organizovat  práci klubu, ať se daří získávat i sponzory, kteří budou mít pochopení a otevřenou ruku.

                                                                                                                                                  Eva Křížová