Jednotlivci:

Miluše Czeková, RNDr. Tomáš Holan, Hana Huspeková, Václav Hybš, Ing. Irena Junková, PhDr. Jana Nováková, Zdenka Plainerová, Dana Pařízková, Sváťa Sojková, Barbora Špotáková, Ing. Marta Votavová